clod computing

Rośnie siła cloud computing

Zgodnie z obliczeniami Cisco do 2019 roku ruch w chmurach obliczeniowych wzrośnie czterokrotnie. Cisco prognozuje, że globalny ruch w chmurze w latach 2014-2019 wzrośnie ponad czterokrotnie, z 2,1 do 8,6 zettabajtów (ZB) rocznie. Za trend odpowiada rosnąca liczba urządzeń mobilnych oraz Internetu. Ruch w chmurze to największa składowa całkowitego globalnego ruchu w centrach danych, który

[ Read More ]