PZU w czołówce rankingu „Pracodawca Roku”, tworzonego przez AIESEC Polska od ponad 25 lat. W badaniu ankietowym studenci wybrali firmy, które ich zdaniem, są najlepszymi pracodawcami na polskim rynku. Spośród wszystkich wyróżnionych przedsiębiorstw mogli wskazać maksymalnie trzy, które ich zdaniem zasługują na tytuł „Pracodawca Roku”.

W tegorocznej, 26. już edycji badania udział wzięło 3000 osób z ponad 30 uczelni i 12 miast. Byli to studenci trzeciego roku studiów licencjackich, a także czwartego i piątego roku studiów magisterskich o kierunkach ekonomiczno-biznesowych. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie statuetek odbyło się w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, a wśród laureatów znaleźli się:

1. Google
2. Deloitte
3. EY
4. Jeronimo Martins
5. PZU
6. PwC
7. PKO BP
8. ING Bank Śląski
9. Lidl
10. McDonald’s

Jako kluczowe czynniki decydujące o wskazaniu powyższych firm studenci wskazali: aktywność na rynku, popularność, wysokość zarobków, zgodność branży z ich zainteresowaniami, styl i atmosferę pracy, możliwość zdobycia międzynarodowego doświadczenia oraz opinię znajomych. Dodatkowo badanie wykazało, że młodzi ludzie informacje o firmach czerpią przede wszystkim z Internetu. Klasycznych stron internetowych, publikacji na ich temat w serwisach opiniotwórczych oraz mediów społecznościowych. Nieco rzadziej wymieniano targi pracy, media tradycyjne i portale rekrutacyjne.

(red. www.pzu.pl)