Jak wygląda strategia rozwoju wiodącej marki Eniro w Polsce – Panorama Firm, dostępnej jako wyszukiwarka lokalna w Internecie panoramafirm.pl? Na nasze pytania odpowiada Hubert Radulski, Dyrektor IT w Eniro Polska.

SiB: Jaka Pana zdaniem jest rola nowoczesnych technologii w świadczonych usługach firmy?

Rola technologii informatycznych nigdy nie była tak znacząca jak obecnie. Nowoczesne technologie już nie tylko wspierają, ale wręcz warunkują działalność firmy. Sprawność współczesnego przedsiębiorstwa w bardzo dużym stopniu zależy od jakości, elastyczności i niezawodności systemów IT. Na co dzień widzę, że umiejętne wykorzystanie oprogramowania czy posiadanych informacji pozwala wspierać kluczowe procesy biznesowe w przedsiębiorstwie. Mądre użycie technologii pozwala uprościć procesy oraz zmniejszyć koszty. Coraz więcej czynności udaje się automatyzować, zastępować systemami, itp., a to przekłada się na bardziej efektywną pracę zespołów i wspomniane oszczędności. W Eniro Polska Dział IT pełni dwie główne funkcje: usługową i innowacyjną. Funkcja usługowa wspiera efektywne realizowanie strategii biznesowej firmy np. przez automatyzację sprzedaży, przyspieszenie przebiegu procesów obsługi kilkudziesięciu tysięcy klientów czy wprowadzenie nowego systemu usprawniającego pracę w firmie. Z kolei funkcja innowacyjna stwarza nowe możliwości rozwoju np. wprowadzenie na rynek zupełnie nowego czy istotna zmiana istniejącego produktu.

Hubert Radulski, Dyrektor Group IT Production w Eniro Polska
SiB: Nad jakimi nowymi usługami obecnie pracuje zespół IT?

Obecnie pracujemy nad ulepszeniem usług dla Działów Operacyjnych. Nowe trendy na rynku, zmiany w zachowaniu klientów i użytkowników, ich rosnące oczekiwania – to wszystko sprawia, że musimy elastycznie podchodzić do czekających nas wyzwań. Niezbędne staje się przyspieszenie procesu obsługi oraz ułatwienie procesu tworzenia nowych produktów. Nasz podstawowy rynek to małe i średnie przedsiębiorstwa, a to niezwykle wymagający segment. Polscy przedsiębiorcy potrzebują doradztwa i skutecznych narzędzi w zakresie marketingu cyfrowego – dzięki nowym technologiom możemy im to wsparcie zapewnić na zróżnicowanym poziomie, dopasowanym do potrzeb danego przedsiębiorstwa.

SiB: Jak wygląda strategia rozwoju firmy na kolejne lata?

Firma, której główną marką jest Panorama Firm, od prawie 25 lat wspiera rozwój polskiego biznesu, a konsumentom dostarcza wysokiej jakości informacje lokalne o firmach, produktach i usługach. Oferujemy kompleksową ofertę marketingu cyfrowego. Jej podstawą są pakiety w internetowej Panoramie Firm, ale klienci chętnie sięgają po usługi komplementarne takie jak responsywne strony www, remarketing, SEO, wideo, e-mailing. Pracujemy nad kolejnymi produktami i usługami, które będą atrakcyjne zarówno dla polskich przedsiębiorców jak i użytkowników. Na przykład ostatnio wdrożyliśmy ofertę SEO czy e-sklepy. Chcemy kojarzyć się z profesjonalnym doradztwem w zakresie marketingu online oraz wzmocnić pozycję lidera w kategorii wyszukiwania lokalnego.

SiB: Jaką rolę w tej wizji odgrywa obszar IT?

Moim zdaniem obszar IT jest kluczowy dla firmy, która z sukcesem przeszła transformację technologiczną. Na rynku nie ma wielu rozwiązań dopasowanych wystarczająco dobrze do specyficznych  potrzeb firmy sprzedażowej, jaką jest Eniro. Dlatego na początku precyzyjnie zdefiniowaliśmy zakres kompetencji, które powinny być utrzymywane wewnętrznie oraz tych, które możemy pozyskać jako usługi zewnętrzne. Strategiczne projekty, unikatowe dla organizacji i dedykowane licznej i uporządkowanej strukturze sprzedaży rozwijamy sami. Natomiast w przypadku produktów, które można użyć od ręki bez dużych nakładów na integracje, bazujemy na sprawdzonych i dostępnych na rynku rozwiązaniach. Dotyczy to na przykład projektów z zakresu HR, Finansów, Administracji, telekomunikacji czy infrastruktury. Wzmocnienie wewnętrznych kompetencji sprawia, że w naszym zespole mamy wielu doświadczonych specjalistów, których umiejętności i zainteresowania są dopasowane do specyfiki i potrzeb naszej firmy. Dbamy też o integrację działu IT i biznesu i między innymi dlatego wprowadziliśmy metodologię SCRUM. Nasz zespół jest otwarty na współpracę z przedstawicielami innych działów,a sukces zależy od efektywnej komunikacji miedzy Właścicielami Produktu i programistami.

SiB: Jak wygląda proces wdrażania nowych technologii? Czy firma wykonuje testy albo korzysta z opinii firm zewnętrznych?

Nowe technologie dobierane są w taki sposób, aby wspierały osiąganie celów biznesowych  oraz zapewniały lepszą skalowalność, łatwiejsze zarządzanie i rozwój firmy. Przykładowo przejście na tzw. mikroserwisy dało nam możliwość szybszego reagowania na zmieniające się wymagania otoczenia biznesowego. Jak wspomniałem, stawiamy na budowę kompetencji, więc wdrażając nowości dajemy pracownikom szansę na rozwój. Zapewniamy dedykowane szkolenia, zatrudniamy konsultantów, organizujemy wewnętrzne warsztaty czy regularne hackathony. Tworzymy prototypy, aby potwierdzić sposób i zakres wykorzystania danej technologii a także zasadność jej wyboru. Cały czas wymieniamy się wiedzą czy wnioskami i w ten sposób doskonalimy umiejętności.

(red.)

Zapisz