XTB jest polskim domem maklerskim działającym od 2005 roku, na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Spółka jest na detalicznym rynku OTC, jednym z największych brokerów na świecie – funkcjonuje w kilkunastu krajach Europy m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i Hiszpanii.

XTB oferuje inwestorom indywidualnym dostęp do aplikacji transakcyjnej, która jest produktem autorskim firmy – oferowana dotychczas w formule B2B bankom i domom maklerskim na całym świecie. W tym zakresie XTB, jest na detalicznym rynku OTC, jedyną firmą tego typu w Polsce oraz jedną z kilkunastu na całym świecie.

Dynamiczny rozwój firmy wymaga stałego ulepszania systemów informatycznych dających solidną podstawę dla większości procesów biznesowych w XTB.

„Potrzeba stałego rozwoju naszego biznesu wymaga od nas rozbudowywania zaplecza utrzymującego dla posiadanych systemów. Istotną częścią tego zaplecza są procesy backupu i archiwizowania danych, które chcieliśmy również przygotować na rosnące potrzeby biznesu” – mówi Adam Czuchaj, CIO X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

Rynek aplikacji i systemów do backupu, archiwizacji i utrzymywania ciągłości procesów IT jest bardzo rozwinięty. Departament IT spółki przyglądał się kilku wiodącym rozwiązaniom na rynku. Po spotkaniach z wieloma firmami i wnikliwej analizie ostatecznie wybrano rozwiązanie firmy CommVault.

„Firma K3System pomogła nam doprecyzować szczegóły projektu rozwiązania i konfiguracji zamawianego systemu, który sprawdzi się najlepiej w realizacji ustalonych przez nas założeń projektu” – mówi Adam Czuchaj.

„Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować już po niej” – mówi Łukasz Górnicki, Key Account Manager, K3System Sp. z o.o.

Dzięki wdrożeniunowego rozwiązania, procesy backupu i archiwizacji danych biznesowych dostępne są w nowoczesnym, wydajnym i elastycznym systemie.

„Dodatkowo, możemy zaoszczędzić posiadane zasoby m.in. dyskowe, dzięki deduplikacji, oraz zyskaliśmy możliwość łatwej rozbudowy systemu w przyszłości” – mówi Adam Czuchaj.

 
Poznaj pozostałe wdrożenia K3System >>