Chmura obliczeniowa K3Cloud została zbudowana z wykorzystaniem sprzętu – serwerów, macierzy i przełączników – Lenovo. Optymalny stosunek wydajności do ceny, nowoczesna technologia dla centrów danych oraz doskonałe wsparcie pozwoliły zbudować środowisko, które napędza bezpieczną, elastyczną i skalowalną chmurę dla biznesu, oferującą usługi infrastrukturalne (IaaS) i oprogramowanie (SaaS).

„Rozwiązanie K3Cloud umożliwia dostosowanie dostępnej mocy obliczeniowej i zasobów informatycznych do aktualnych potrzeb firmy oraz ograniczenie kosztów do obecnie używanych maszyn czy usług. Oznacza również skrócenie czasu wdrożenia z tygodni czy miesięcy do zaledwie kilku minut. Przy tym klienci mają dostęp do rozwiązań najnowszej generacji i nie są zmuszeni do okresowej wymiany przestarzałego sprzętu czy oprogramowania” – mówi Michał Kowalski, prezes zarządu, K3System.

Budując chmurę K3Cloud, firma poszukiwała kompletnego zestawu technologii, który pozwoli na stworzenie elastycznej platformy umożliwiającej szybkie i niezawodne udostępnianie klientom zasobów na żądanie, a jednocześnie będzie efektywna kosztowo, skalowalna, bezpieczna i łatwa w zarządzaniu. Wymagania K3System we wszystkich obszarach spełniała oferta Lenovo.

„Istotne znaczenie miały dla nas dotychczasowe doświadczenia we współpracy z Lenovo. Wiemy, że zawsze możemy liczyć na wsparcie serwisowe na najwyższym poziomie. To ważne w przypadku oferty K3Cloud, ponieważ za jej pośrednictwem obsługujemy naszych klientów, którym chcemy dostarczać usługi najwyższej jakości” – wyjaśnia Wojciech Piotrkowicz, dyrektor Działu Technicznego, K3System.