Rola CIO zmieniła się drastycznie od czasów, kiedy do jego głównych zadań należało zarządzanie zasobami technologicznymi firmy oraz bieżący nadzór nad funkcjonowaniem działu IT. Firmy i organizacje na całym świecie coraz częściej oczekują od CIO’s równowagi pomiędzy twardą wiedzą i umiejętnościami technicznymi a miękkimi kompetencjami biznesowymi.

Wzrost oczekiwań w stosunku do CIO wynika ze zmiany pełnionej przez nowe technologie roli w firmach i organizacjach. IT coraz częściej ma istotny, jeśli nie kluczowy wpływ na planowanie ich strategii biznesowej oraz podejmowanie decyzji. Co na to sami zainteresowani? Jak wynika z raportu Deloitte, w 2015 zaledwie 9% CIO stwierdziło, że ma wszelkie umiejętności niezbędne dla osiągnięcia sukcesu w nowych warunkach. Największa niepewność dotyczyła obszarów takich jak umiejętności komunikacyjne, niezbędne do współpracy z członkami zarządu, zarządzanie kapitałem ludzkim oraz technologiczna wizja i przywództwo. To doprowadziło autorów raportu do wniosku, że CIO czują się mocni w „starych” kompetencjach managerskich, natomiast ich słabym punktem są umiejętności przywódcze.

Oto cztery kluczowe umiejętności, które naszym zdaniem należy doskonalić, by być skutecznym CIO w zmieniającej się rzeczywistości zawodowej.

Myślenie biznesowe

CIO nie może ograniczać się do zamkniętego działu IT w organizacji. Musi mieć precyzyjną wiedzę i rozumieć działanie pozostałych elementów firmy, ze szczególnym uwzględnieniem ich współpracy i komunikacji. To wymaga choćby podstawowych kompetencji z różnych dziedzin, takich public relations, obsługa klienta czy human resources. Warto rozmawiać z przedstawicielami różnych działów, by lepiej zrozumieć ich cele i problemy wymagające technologicznych rozwiązań.

Przywództwo

91% CIO wspomnianych w raporcie Deloitte przyznało, że brakuje im co najmniej jednej kluczowej kompetencji przywódczej. Wśród CIO brakuje liderów biznesowych, którzy są zdolni wziąć odpowiedzialność za organizację, podejmować duże ryzyka, tworzyć długoterminowe wizje rozwoju i strategie działanie oraz wykazać się zaangażowaniem niezbędnym do zarządzania codziennymi operacjami. Dobrym pomysłem jest skorzystanie z usług profesjonalnych trenerów i mentorów, a także skupienie się na tworzeniu głębokich relacji z topowymi managerami organizacji oraz zewnętrznymi partnerami biznesowymi.

Komunikacja

By odnieść sukces w ciągu najbliższych pięciu lat, niezbędne będzie podniesienie poziomu umiejętności komunikacyjnych. Zwyciężą ci, którzy będą zdolni przedstawić złożone, technologiczne problemy w przystępny sposób, z minimalną ilością żargonu, koncentrując się na ich aspektach biznesowych i zyskach, jakie mogą przynieść oferowane rozwiązania. Niedostępny CIO może być świetnym specjalistą w swojej dziedzinie, ale nigdy nie będzie dobrym liderem w międzynarodowej organizacji. Dlatego warto pomyśleć o szkoleniach z umiejętności komunikacyjnych w mowie i w piśmie oraz z wystąpień publicznych.

Rozwiązywanie problemów

To nie jest nowa umiejętność, ale raczej specyficzny styl pracy polegający na precyzyjnym określaniu problemów stojących przed organizacją oraz dostarczania najlepszych technologicznych odpowiedzi, by im zaradzić. Warto prowadzić dziennik własnych osiągnięć w takim właśnie stylu – może okazać się on kluczowy dla ewentualnego awansu.

Dawniej, by zostać CIO należało wspinać się po kolejnych szczeblach drabiny zawodowej w obrębie działu IT. Dziś coraz więcej organizacji sięga poza krąg swoich specjalistów i wybiera kandydatów dysponujących odpowiednimi kompetencjami miękkimi, by przeszkolić ich do nowej roli. To oznacza jeszcze ostrzejszą konkurencję między „starymi” a „nowymi” CIO.

(źródło/strefahpe.pl)